Botronik+: elektronski uredjaji i oprema sistema automatizacije
Novi Sad/Sremska Kamenica/Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-16h) email: botronik@gmail.com

PROIZVODI -- CENE -- KONTAKT


Botronik MT2: DigProg Precizni Termoregulator sa digitalnom senzorskom sondom DS18 i 2 relejna izlaza (Regulacija+Alarm) - panelna izvedba 36x72mm
Botronik MT2 Termoregulator Primene: Inkubatori, termoregulacija, klimatizacija, farme, prehrambena i farmaceutska industrija i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 2VA
Tip regulacije: ON/OFF sa histerezom u punom opsegu
Merno-regulacioni opseg: -9,9/+99,9C
Rezolucija prikaza: 0,1 C. Tacnost: +/- 0,3C
Tip senzora: DS18
Izlaz: 2xRelejni (Regulacija + Alarmni izlaz)
Kuciste: Panelno 36x72x70mm
Program rada: vidi uputstvo
Botronik MT2
Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzorsku sondu u vodootpornom kucistu sa 1m prikljucnog kabela i detaljno uputstvo
MT2: - cena: €30

Opis: Regulacija temperature (ON/OFF regulacija sa histerezom) prema zadatim vrednostima (Rel1). Aktiviranje alarmnog izlaza (Rel2) kada je merna temperatura van zadatih granica.
Prvi izlaz (Rel1): Regulacioni izlaz - za regulaciju temperature (rad u rezimu Grejanja ili Hladjenja).
Drugi izlaz (Rel2): Alarmni izlaz - ako je merna temperatura van zadatih alarmnih granica (ALo/AHi) izlaz je aktivan ili ne (zavisno od P14). Automatski reset povratkom merne vrednosti u zadate granice.

SET-Radno zadavanje: Tokom rada na ekranu je prikaz merena vrednost. Ocitavanje ili promena zadate vrednosti vrsi se kratkim stiskom na (vidi dole koji taster) - (dok se ekran ne ugasi te odpustiti). Prikaze se zadata vrednost te je promena moguca na tasterima. Ako je taster stisnut duze od 2 sekunde aktivira se brza automatska promena vrednosti.
GORNJI taster: Zadata vrednost temperature za regulaciju
DONJI taster: Zadate alarmne temperaturne granice: ALo=DONJA/AHi=GORNJA alarmna granica.
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima. Vrednosti ostaju memorisane do sledece promene.

PRESET-Servisno zadavanje: Za ulazak u ovaj programski meni potrebno je:
- Uredjaj iskljuciti sa napajanja
- Stisnuti GORNJI taster i prikljuciti napajanje
- Nakon 3 sekunde odpustiti taster.
Prikaze se:
P10 xxx: Radni program: (Grejanje ili Hladjenje)-vazi za regulacioni izlaz1 (Rel1)
0=Hladnjenje (padom merne ispod zadate izlaz iskljuci, porastom merne preko (zadata+histereza) izlaz ukljuci).
1=Grejanje (porastom merne preko zadate izlaz iskljuci, padom merne ispod (zadata-histereza) izlaz ukljuci).
P12 xxx: Histereza - najcesca vrednost u opsegu 0-5.0C. Mogucnost zadavanja u celom radnom opsegu.
P14 xxx: Servisno ogranicenje za minimalnu zadatu vrednost temperature
P16 xxx: Servisno ogranicenje za maximalnu zadatu vrednost temperature
P18 xxx: Korekcija merne vrednosti - Korisnicko bazdarenje uredjaja
P20 xxx: Vreme kasnjenja aktiviranja Rel1 (0-999sek.) Zastita od brzog aktiviranja kod prekida napajanja ili u radu sa kompresorom i sl.
P22 xxx: Nacin rada alarmnog izlaza (vazi za alarmni izlaz2 (Rel2)):
0=u zadatim alarmnim granicama izlaz ISKLJUCEN (van granica=UKLJUCEN)
1=u zadatim alarmnim granicama izlaz UKLJUCEN (van granica=ISKLJUCEN)
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima. Vrednosti ostaju memorisane do sledece promene.

Zastita od neispravnosti termo-sonde: U slucaju neispravnosti sonde (na ekranu prikaz 00.0) nakon par minuta na ekranu blinka oznaka (Son) alarmni izlaz je ukljucen a regulacioni iskljucen.

Termo-senzor-sonda: Termo-sonda je u vodo-otpornom kucistu. Vodovi termo-sonde mogu se produziti do vise metara standardnim trozilnim kabelom.
Boje prikljucnih vodova senzora:
GND=CRNA
5V=BRAON ili CRVENA
DAT=PLAVA ili ZUTA

Izlazi: 2xRelejni max 3(1)A/230V (direktan pogon omskih potrosaca do 600W/230V).
Preporuka: Ne koristiti interne releje za direktan pogon velikih potrosaca - samo za pogon spoljnjeg kontaktora-sklopke ili SSRelea. Kod pogona spoljnje sklopke-kontaktora na 220V - po moguctvu koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (SNUBBER) - ako nema dodati (redna veza kondenzatora 100NF/400V+otpornik 100oma/1W - vezuje se paraelno pogonskom namotaju-spulni (A1/A2)).

Ostale napomene:
- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje izlaza1 (Rel1).
- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (kontaktori-sklopke, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
3. Proizvodni (DEFAULT) reset: GTas+DTas+Napajanje+3sek.


GORE