BotronikPlus: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad/Sremska Kamenica/Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) PIB:107768116 MB:62976152 email:botronik@gmail.com


MDT2110: DigProg Tajmer za vremensku kontrolu trajanja radnog ciklusa sa izlazom za dojavu kraja radnog ciklusa i memorisanjem proteklog radnog vremena u slucaju prekida napajanja
MDT2110 DigProg Tajmer za vremensku kontrolu trajanja procesa sa izlazom za dojavu kraja Primene:
Precizna vremnska kontrola trajanja radnih ciklusa sa dojavom kraja i memorisanjem radnog vremena u slucaju prekida napajanja, plastifikacija, sterilizacija, susare kao i drugi vremenski kontrolisani procesi koji zavise od tacnog vremena trajanja radnog ciklusa...
Karakteristike:
Napajanje: 9-15VDC, potrosnja <200mA
Tip regulacije: vremenska
Merno-regulacioni opseg: vidi uputstvo
Rezolucija prikaza: 1
Tip senzora: -
Izlaz(i): 2x Relajni 5A/250V
Kuciste: Panelno 36x72x70mm (otvor za montazu 32,5 x 62,5mm)
Program rada: vidi uputstvo
BotronikPlus MDT2110 Tajmer za vremnsku kontrolu trajanja radnog cilusa sa dojavom kraja

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj i uputstvom za upotrebu - NE SADRZI JEDINICU ZA DC NAPAJANJE!
Model: MDT2110 napajanje 9-15VDC: - cena: €50

Opis: Tajmer Trajanja Procesa - Vremenska kontrola rada ciklusa sa memorisanjem stanja prekida. Zatvaranjem spoljnjeg beznaponskog S1-START kontakta (npr. prekidac) aktivira se zadati vremenski ciklus (aktivan Rel1) te nakon isteka, aktivira se signal kraja ciklusa na drugom izlazu (Rel2).

SET: Radno zadavanje: U oFF stanju stisnuti GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti). Prikaze se zadata vrednost trajanja radnog ciklusa (u izabranim vremenskim jedinicama). Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima.

PRESET: Servisno zadavanje: Za ulazak u ovaj programski meni potrebno je:
- Uredjaj iskljuciti sa napajanja
- Stisnuti GORNJI taster i prikljuciti napajanje
- Nakon 3 sekunde odpustiti taster.
Prikaze se:
P10 xxx: Izbor vremenske jedinice radnog ciklusa: 1 = sekunda 2 = minut 3 =x6min (1/10h) 4 = sat
P12 xxx: Vreme aktivnog rada Izlaza2 (signal kraja ciklusa - aktivan Rel2) 1-999 sek.
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima. Vrednosti ostaju memorisane do sledece promene.

Start radnog ciklusa: Zatvaranjem spoljnjeg beznaponskog S1 kontakta. Ako nakon isteka zadatog vremena kontakt ostane zatvoren - uredjaj ceka otvaranje istog za prelazak u oFF stanje.
TOKOM TRAJANJA RADNOG CIKLUSA PROMENA ZADATIH PARAMETARA NIJE MOGUCA!

Prekid radnog ciklusa u toku: Otvaranjem S1 kontakta. AKO TOKOM TRAJANJA RADNOG CIKLUSA DODJE DO PREKIDA NAPAJANJA, UREDJAJ PAMTI ODRADJENO RADNO VREME, TE NAKON PONOVNOG DOLASKA NAPAJANJA (AKO JE S1 KONTAKT OSTAO UKLJUCEN) NASTAVLJA SA RADOM OD VREMENA PREKIDA DO ISTEKA ZADATOG VREMENA!

Reset radnog ciklusa: Iskljucenjem napajanja, otvaranjem S1 kontakta te ponovnim prikljucenjem napajanja.

Spoljnji S1 kontakt: Beznaponski kontakt koji zatvaranjem daje uslov rada (prekidac, mikroprekidac, kontakt relea i sl.). Za vece duzine prikljucnog kabela (L>1m) koristiti oklopljeni kabel.

Izlazi: 2xRelejni max 3(1)A/230V (direktan pogon omskih potrosaca do 600W/230V).
Preporuka: Ne koristiti interne releje za direktan pogon velikih potrosaca - samo za pogon spoljnjeg kontaktora-sklopke ili SSRelea. Kod pogona spoljnje sklopke-kontaktora na 220V - obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (SNUBBER) - ako nema dodati (redna veza kondenzatora 100NF/400V+otpornik 100oma/1W - vezuje se paraelno pogonskom namotaju-spulni (A1/A2)).

Ostale napomene:
- Za napajanje koristiti iskljucivo kvalitetna prekidacka (industrijska) DC napajanja!
- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje izlaza1 (Rel1).
- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (kontaktori-sklopke, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
3. Proizvodni (DEFAULT) reset: GTas+DTas+Napajanje+3sek.


MDT2110 Primer instalacije sa pogonom potrosaca za 220V (preko kontaktora):
KLEME 1-2: Napajanje 9-15VDC
Kx: Energetska sklopka-kontaktor za 220V ili direktan pogon potrosaca do 3(1)A/220V (izbegavati direktan pogon!). U slucaju pogona spoljnjeg kontaktora - sklopke ili pomocnog relea za 220V - obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (SNUBBER) - ako nema obavezno dodati (redna veza kondenzatora 100NF/400V+ otpornik 100oma/1W. Vezuje se paralelno pogonskom namotaju kontaktora (A1/A2)).
S1: Spoljnji beznaponski konatkt (prekidac i sl.).

Klikni ovde za detaljno pdf uputstvo:


GORE