Botronik+: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad/Sremska Kamenica/Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) PIB:107768116 MB:62976152 email:botronik@gmail.com


BDC301: DigProg Brojac Impulsa sa auto reset funkcijom (jedan relejni izlaz 10(3)A)
BDC301 DigProg Brojac Impulsa sa auto reset funkcijom Primene:
Brojanje i zaustavljanje pogona na zadatom broju, odmeravanje, doziranje i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: brojanje impulsa (max brzina brojanja do 150Hz)
Merno-regulacioni opseg: 1-999
Rezolucija prikaza: 1
Tip senzora: NPN/PNP
Izlaz: Relajni 10(3)A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
BDC-301 Brojac Impulsa sa auto resetom

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj i uputstvom za upotrebu
Model: BDC301 --- cena: €50
Dodatna oprema: Induktivni senzor NPN FI=12mm --- cena: €10

Opis: Brojanje impulsa NA DOLE/NA GORE te kod dostizanja NULE/ZADATOG BROJA iskljuci izlazni rele te nakon zadatog vremena auto-reseta (ili rucnog reseta) spreman za novi ciklus. Izbor nacina rada - starta (P16).

SET-Zadavanje radnog broja: Stiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi-te odpustiti) prikaze se zadata vrednost te je promena moguca na tasterima,

PRESET-Servisno podesavanje: (Za ulazak u ovaj programski meni, potrebno je: Uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje uredjaja te nakon 3 sekunde odpustiti). Prikaze se za redom:
P10 xxx: Vreme auto-reset stanja (x0.1sek). Ako je ova vrednost nula - rad bez auto reseta (brojac se resetuje stiskom na DONJI taster te ponovo za start novog ciklusa ako je P16=1).
P12 xxx: Vremenski filter-kasnjenje reakcije brojaca izmedju impulsa zadato vreme - koristi se pri radu sa kontaktnim davacima signala (prekidaci, sklopke i sl.) ili zabrana brojanja sledeceg impulsa zadato vreme) 0: Za elektronske senzore 1-9: Za kontaktne davace impulsa (prekidac, rele i sl.).
P14 xxx: Nacin brojanja: 0=NA DOLE (od zadate vrednosti do nule) 1=NA GORE (od nule do zadate vrednsoti)
P16 xxx: Nacin rada (starta radnog ciklusa): 0=bez kontrole starta radnog ciklusa (automatski) 1=start radnog ciklusa stiskom na DONJI taster

Rucni reset: Stiskom na DONJI taster resetuje se stanje brojaca.

Izlaz: Relejni max 10(3)A/230V. Direktan pogon induktivnih potrosaca (el. Motora) do 3A. Za pogon snaznijih potrosaca koristiti dodatni kontaktor ili SSR rele.

Prikljucenje senzora: Kao davaci impulsa mogu se koristiti beznaponski kontaktni davaci (prekidaci, kontakti sklopke, mikro-prekidaca i sl. - spojiti na kleme 7-8) ili npr. induktivni (ili drugi tip elektronskih bezkontaktnih) senzora (NPN/PNP tipa i napajanja 10-30Vdc). Za senzor uzeti plus napajanje sa kleme 3 (uredjaj obezbedjuje izlazni napon 12Vdc/30mA za napajanje senzora), minus sa kleme 7 a signal prikljuciti na klemu 8 odnosno 9 (za PNP tip).


Ostale napomene:
1. Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje izlaznog relea.
2. Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
3. Reset na proizvodne vrednosti: Gtas+Dtas+Napajanje+3sek.

 


GORE