BotronikPlus: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad/Sremska Kamenica/Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) PIB:107768116 MB:62976152 email:botronik@gmail.com


BPV410-MP4: Digitalna Programabilna Vaga (merno prikazni panel) sa 4 relejna izlaza (Rel1+Rel2+Rel3+Rel4) (cena: €100)
Botronic BPV401-MP4 Programabilna Vaga sa 4 relejna izlaza Primene:
Kontrolna tezine/sile sa aktivacijom izlaza, doziranje materijala sa programiranjem rada do 4 izlaza...
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: sila - tezina
Merno-regulacioni opseg: do 10 tona
Rezolucija prikaza: 1-10-100-1000g
Tip senzora: opteretna celija - senzor sile
Izlaz: Relajni 4x 3A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
BPV401-MP4 Programabilna Vaga sa 4 relejna izlaza

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj sa uputstvom za upotrebu (ne sadrzi senzor(e) tezine!)

Opis: Mogucnost zadavanja do 4 vrednosti (C1-C4). Svaka zadata vrednost kontrolise svoj izlaz (Rel1-Rel4). Mogucnost izbora nacina rada za svaki izlaz posebno.

Upotreba vise mernih senzora: Ako se zeli povecati merni opseg vage potrebno je dodati vise senzora tezine ali moraju biti istog tipa (opsega) i istog pojacanja (mV/V). Sve senzore povezati paralelno a u preset-parametar1+5 upisati zbir mernih opsega svih prikljucenih senzora kao i pojacanje. Mogucnost do 4 senzora.

Prvo tariranje prazne vage: Nakon postavljanja dodatne opreme na senzor tezine potrebno je tarirati vagu i to (vaga treba da je prazna):
1. Upravljacka elektronika vage (PLC) treba da je ukljucen na napon napajanja barem 2-5min. (radi dostizanja radne temperature).
2. Na S1 spoljnjem kontaktu kratkotrajno stisnuti te odpustiti. Na ekranu treba da se pojavi nula a trenutno izmerena-memorisana vrednost je startna nula vage. Ova vrednost ostaje memorisana dok sledeci put ne promeni.
Nakon ovoga postupka staviti na vagu poznatu tezinu (bazdareni teg-etalon) i proveriti ispravno merenje-pokazivanje vage.

Rad: Nakon ukljucenja na ekranu je prikaz merne tezine.
Tariranje vage se vrsi kratkotrajnim impulsom na spoljnjem beznaponskom S1 (START) kontaktu (taster zatvarajuci).
Zadavanje vrednosti C1-C4 moguce je stiskom na GORNJI taster. ZADAVANJE MERA C1-C4 JE MOGUCE SAMO AKO JE MERNA TEZINA MANJA ILI JEDNAKA ZADATOJ TEZINI C1! Prikaze se redom:
C1-C4: Zadate mere C1-C4 za kontrolu rada Izlaza1-4 (Rel1-Rel4)

Izlazi: 4xRelejni (radni) za max opterecenje do 3A/230V.

LED indikacija: L1-L4 aktivni izlazi 1-4

PAZNJA: SERVISNA PODESAVANJA

1. KOREKCIJA MERNE VREDNOSTI (BAZDARENJE VAGE):
- Staviti poznatu tezinu (TT) (npr. teg od 1000gr) na vagu. Vaga pokaze mernu vrednost (TM)koja se razlikuje od TT. Tada sracunamo razliku deleci TT/TM. Dobijamo broj manji ili veci od 1. Tada ( U PRESET MENIJU - Program P4) setovati sracunatu vrednost korekcije.
Primer: TT=1000 TM=980 TT/TM=1000/980=1.020 pa u korekciju zadajemo vrednost 1.020

2. PRESET-SERVISNO PODESAVANJE (POGRESNE VREDNOSTI MOGU BLOKIRATI RAD VAGE!)
ULAZAK U PRESET-MENI: Stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti. Prikazu se redom sledece PRESET vrednosti:
P001= Tip-merni opseg senzora tezine (kg) (1-10000). Ako se koristi vise mernih senzora vezati ih paralelno a u ovaj parametar upisati zbir mernih opsega svih senzora. Npr. koriste se 4x100kg senzori - upisati 400.
P002= Broj merenja vage u sekundi (1-30)
P003= ne koristi se - bez uticaja
P004= KOREKCIJA - bazdarenje vage (objasnjeno gore)
P005= Pojacanje senzora (mV/V): 1=1mV/V 2=2mV/V 3=3mV/V
P006= Mod (nacin) rada Izlaza1: 0=porastom merne preko zadate C1 ISKLJUCI 1=preko C1 UKLJUCI
P007= Mod (nacin) rada Izlaza2: 0=porastom merne preko zadate C2 ISKLJUCI 1=preko C2 UKLJUCI
P008= Mod (nacin) rada Izlaza3: 0=porastom merne preko zadate C3 ISKLJUCI 1=preko C3 UKLJUCI
P009= Mod (nacin) rada Izlaza4: 0=porastom merne preko zadate C4 ISKLJUCI 1=preko C4 UKLJUCI
P010= ne koristi se - bez uticaja

NAKON FINALNOG SETOVANJA PARAMETARA - OBAVEZNO IH NEGDE ZAPISATI! U SLUCAJU DEFAULT RESETA TE SE VREDNOSTI MORAJU PONOVO UNETI!

PROIZVODNI (DEFAULT) RESET VAGE: Stisnuti oba tastera, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti. PAZNJA: OVU OPERACIJU RADE ISKLJUCIVO SERVISNO-STRUCNA LICA!!!

Ostale napomene:
MINIMALNO OPTERECENJE: Opterecenje na senzoru tezine kad je prazan (tezina merne platforme, mernog kosa-kofilce i sl.) pozeljno je minimalno 2-10% od maximalnog mernog opsega senzora!

 


GORE