Botronik+: elektronski uredjaji i oprema sistema automatizacije
Novi Sad/Sremska Kamenica/Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-16h) email: botronik@gmail.com

PROIZVODI -- CENE -- KONTAKT


BTR250: Digitalni Termoregulator sa senzorskom sondom KTY84 za radni opseg od -30 do +250C i relejnim izlazom 15A/230V
BTR250 Termoregulator sa sondom KTY84 za radni opseg do 250C Primene:
U preradi gume i plasticnih masa, za plastifikaciju, pekare, mlekare prehrambenu
industriju i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: PID ili ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: -30/+250C
Rezolucija prikaza: 1 C. Tacnost: +/- 1C
Tip senzora: Siemens KTY84
Izlaz: Relajni 15A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Botronic BTR250zp
Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzorsku sondu u vodootpornom kucistu sa 1m prikljucnog kabela i uputstvom za upotrebu
Model: BTR250: DigProg Termoregulator sa senzorskom sondom KTY84 i relejnim izlazom 15A/230V - cena: €50

Opis: Regulator temperature moze da radi u rezimu ON/OFF ili PID (proporcionalno-diferencijalne) regulacije zavisno od podesenih (Preset) vrednosti.

SET-Zadavanje radnih vrednosti: Tokom rada na ekranu se prikazuje trenutno-merena vrednost. Ocitavanje ili promenu zadate vrednosti vrsimo kratkim pritiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi - te odpustiti). Prikaze se zadata vrednost te je promena moguca na tasterima. Nakon 2sek. mirovanja vrednost se memorise.

PRESET-Servisno podesavanje: Izbor vrste regulacije i parametara: Potrebno je:
1. Uredjaj iskljuciti sa napajanja
2. Pritisnuti GORNJI taster i prikljuciti napajanje
3. Nakon 3 sekunde odpustiti taster.
Prikazu se za redom tri programabilne vrednosti:
Prva: XP = sirina proporcionalnog opsega (x 5 step. Celzijusa). Ako je ova vrednost nula regulator radi u ON/OFF rezimu a OFSET je vrednost histereze. Za PID regulaciju najcesca vrednost je 5.
Druga: OFSET = Korekcija u step. Celzijusa (za PD) ili histereza (za ON/OFF) regulaciju.
Treca: KOREKCIJA merne vrednosti-instrumenta (+/-)

Opis regulacija:
1. ON/OFF REGULACIJA: Kada merena vrednost predje zadatu izlaz iskljuci. Izlaz ce ukljuciti kada merena vrednost padne ispod zadate za vrednost zadate histereze (odnosno OFSETA pri XP=0)
2. PD REGULACIJA: Dolaskom merne temperature u proporcionalni opseg (Zadata Temperatura +/- OFSET (x5C) - najcesca vrednost za setovani XP je od 1-4 tj +/- 5 do +/-20C) izlaz pocinje sa impulsnim radom i to sa odnosom impuls/pauza proporcionalnim razlici merne i zadate temperature. Kad su merna i zadata temperatura iste odnos impuls/pauza je 1:1. OFSET moze biti i negativna vrednost (za PD regulaciju) a u slucaju ON/OFF regulacije negativna vrednost OFSETA se tretira kao nula.
2.1. PRVI START RADA: Podesiti parametre PD regulacije (npr. XP=4 OFSET=0) i startovati radni proces. Kada se merna temperatura ustali (10-30min.) prebacaj/podbacaj razlike merene temperature od zadate oduzeti/dodati na vrdnost OFSETA. Ako merna temperatura u duzem vremenskom periodu ne moze da dostigne zadatu potrebno je povecati vrednost XP.

Termo-sonda: je predvidjena za rad u vazduhu ili cvrstim materijalima. Za koriscenje u tecnostima primeniti zastitnu cev. Vodovi termo-sonde se mogu produziti do nekoliko desetina metara standarnim kabelom.
Zastita od neispravnosti termo-sonde: na ekranu se ispisuje oznaka (Son) a izlaz je iskljucen.

Izlaz: Relejni - preklopn kontakti za max 15A/230V. Ako se koristi spoljnji kontaktor - sklopka na 220V, po mogucstvu koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (snubber)! U slucaju koriscenja spoljnjih elektronskih SSR (Solid Stejt) elemenata snage moze se koristiti interni DC napon 12V (klema 3) prekidajuci ga kroz kontakte relea. GND se uzima sa kleme 7.

Napomene:
- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje izlaznog relea.
- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.


GORE