BotronikPlus: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad/Sremska Kamenica/Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) PIB:107768116 MB:62976152 email:botronik@gmail.com


BTR501: Digitalni Termoregulator sa senzorskom sondom Termopar tip K za radni opseg od 0 do 400/600/800C i jednim relejnim izlazom (cena: €50)
Botronic BTR501 Digitalni Termoregulator sa sondom za radni opseg temperature do 400C Primene:
U preradi metala, gume i plasticnih masa, za plastifikaciju, pekarsku i prehrambenu
industriju i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: PID ili ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: 0/400/600/800C (zavisno od izvedbe i radnog opsega termo sonde)
Rezolucija prikaza: 1 C. Tacnost: +/- 1C
Tip senzora: Siemens Termopar tip K
Izlaz: Relajni 5A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
BTR501 Termoregulator sa senzorskom sondom za temperature do 400C

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzorsku sondu (0-400C) u kucistu sa navojem fi=6mm sa 1m prikljucnog kabela i uputstvom za upotrebu

Opis: TermoRegulator sa PiD ili ON/OFF regulacijom. Vrednost radnog opsega (max vrednost zadavanja-oseg rada uredjaja) moze se podesiti u opsegu 0-999 u Preset meniju sa P18.

SET-Zadavanje radnih vrednosti: Tokom rada na ekranu se prikazuje trenutno-merena vrednost. Ocitavanje ili promenu zadate vrednosti vrsimo kratkim pritiskom na GORNJI taster (dok se ekran ne ugasi - te odpustiti). Prikaze se zadata vrednost te je promena moguca na tasterima. Nakon 2sek. mirovanja vrednost se memorise.

PRESET-Servisno podesavanje: Uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI tater, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikaze se redom:
P10 xxx: XP = sirina proporcionalnog opsega (x 5 step. Celzijusa). Ako je ova vrednost nula regulator radi u ON/OFF rezimu a OFSET je vrednost histereze. (Najcesca vrednost 2-5 ili 0 za ON/OFF)
P12 xxx: OFSET = Korekcija u step. Celzijusa (za PD) ili histereza (za ON/OFF) regulaciju (najcesce 0-5)
P14 xxx: KOREKCIJA merne vrednosti-instrumenta (+/-)
P16 xxx: Mod-nacin rada izlaza: 1=GREJANJE 0=HLADJENJE
P18 xxx: LIMIT-OGRANICENJE za max vrednost zadate temperature (0-999). Sluzi da ogranici mogucnost korisniku za zadavanje vecih temperatura od ove vrednosti.
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima.

Opis regulacija:
1. ON/OFF REGULACIJA: Kada merena vrednost predje zadatu izlaz iskljuci. Izlaz ce ukljuciti kada merena vrednost padne ispod zadate za vrednost zadate histereze (odnosno OFSETA(P12) pri XP(P10)=0)
Preset vrednosti (uglavnom) za ON/OFF regulaciju: P10=0 P12=0-10
2. PiD REGULACIJA: Dolaskom merne temperature u proporcionalni opseg (Zadata Temperatura +/- OFSET (x5C) - najcesca vrednost za setovani XP je od 1-10 tj +/- 5 do +/-50C) izlaz pocinje sa impulsnim radom i to sa odnosom impuls/pauza proporcionalnim razlici merne i zadate temperature. Kad su merna i zadata temperatura iste odnos impuls/pauza je 1:1. OFSET moze biti i negativna vrednost (za PD regulaciju) a u slucaju ON/OFF regulacije negativna vrednost OFSETA se tretira kao nula.
2.1. PRVI START RADA: Podesiti parametre PD regulacije (npr. XP=4 OFSET=0) i startovati radni proces. Kada se merna temperatura ustali (10-30min.) prebacaj/podbacaj razlike merene temperature od zadate oduzeti/dodati na vrdnost OFSETA (P12). Ako merna temperatura u duzem vremenskom periodu ne moze da dostigne zadatu potrebno je povecati vrednost XP(P10).
Preset vrednosti (uglavnom) za PiD regulaciju: P10=2-5 P12=+/- 0-10

Termo-sonda: Uredjaj je predvidjen za termo-senzorsku sondu TermoPar-Tip:K. Odabrati model sonde zavisno od potrebne radne temperature a sa P18 definisati max radni opseg uredjaja. TermoSonda je polarizovana-voditi racuna o ispravnom polaritetu. U slucaju prekida komunikacije sa sondom (ili neispravnosti) na ekranu blinka (Son) a izlaz je iskljucen. Vodovi sonde mogu se produziti do vise metara standardnim kabelom vodeci racuna da su spoj-nastavak i panelne kleme odprilike na istoj temperaturi okruzenja-ambijenta. Nastavak realizovati mehanickim kontaktom uvijanjem-hilznama ili luster-klemom (prikljucni vodovi termo-sonde se ne mogu zalemiti!).

Izlaz: Relejni-preklopn kontakti za max 5A/230V. Ako se koristi spoljnji kontaktor-sklopka na 220V, obavezno koristiti modele sa ugradjenim RC filterom (snubber)-ako nema dodati! U slucaju koriscenja spoljnjih elektronskih SSR (Solid Stejt) elemenata snage moze se koristiti interni DC napon 12V (kleme 3-7) prekidajuci ga kroz kontakte relea.

Napomene:
- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje izlaznog relea.
- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.
Kod rada u PiD regulaciji pozeljno je koristiti spoljnje elektronske SolidStejt relee zbog velikog broja brzih promena-ukljucenja (vidi shemu u prilogu).


GORE